Mon Verd Jardins

Contacte

  -Per informació breu i urgent, preferiblement truca al nostre telèfon mòbil.
  -Per informació breu i no urgent, preferiblement truca al nostre telèfon fix.
  -Per informació no breu i no urgent, envia’ns un correu electrònic.

  -Para información breve y urgente, preferiblemente llama a nuestro teléfono móvil.
  -Para información breve y no urgente, preferiblemente llama a nuestro teléfono fijo.
  -Para información no breve y no urgente, envíanos un correo electrónico.

  -For brief and urgent information, preferably call our mobile phone.
  -For brief and non-urgent information, preferably call our landline.
  -For information not brief and not urgent, send us an email.