Disseny

El perfeccionisme és la nostra tècnica de disseny, buscant harmonitzar tots els continguts principals del projecte: -L'estil de construcció, el gust del client i els interessos de cada planta per zona.
Dissenyem el teu jardí amb perfeccionisme.
El perfeccionisme és la nostra tècnica de disseny, buscant harmonitzar tots els continguts principals del projecte: -L'estil de construcció, el gust del client i els interessos de cada planta per zona.

Vols saber com aprofitar la teva parcel·la?

No pateixis! És un problema comú, ja que en els nostres anys d'experiència, hem donat molta atenció a com estudiar un terreny, sabem com aprofitar factors naturals com: -Rius, pendents, hores de sol, humitats i fins i tot estudiar el substrat de cada zona per a un millor creixement de les espècies.

Desconeixes estils? Busques alguna cosa homogènia?

No hi ha problema si hi ha garanties, som coneixedors dels diversos estils populars que s'implanten en l'àmbit mediterrani, i sabem com aplicar aquests a cada parcel·la, pel que fa a l'homogeneïtat, res a témer, sempre hem optat per buscar les millors zones per cada planta i adequar una planta amb una altra donant una vista excepcional.

Ens adaptem al teu pressupost

Sabem com crear un projecte de baix consum que s'adapti a la teva disponibilitat o capacitat.

Jardins exclusius

Sempre ens ha agradat escoltar idees noves, i més si et consideres una persona amb bon gust per escollir el teu propi projecte. Món Verd sempre està disposat a dissenyar un jardí amb les preferències del seu client.

Diseñamos tu jardín con perfeccionismo

El perfeccionismo es nuestra técnica de diseño, buscando armonizar todos los contenidos principales del proyecto: -El estilo de construcción, el gusto del cliente y los intereses de cada planta por zona.

¿Quieres saber como aprovechar tu parcela?

¡No hay problema! Es un problema común, ya que en nuestros años de experiencia, hemos dado mucha atención a como estudiar un terreno, sabiendo cómo aprovechar factores naturales cómo: -Ríos, pendientes, horas de sol, humedades e incluso estudiar el substrato de cada zona para un mejor crecimiento de las especies.

¿Desconoces estilos? ¿Buscas algo homogéneo?

No hay problema si hay garantías, somos conocedores de los varios estilos populares que se implantan en el ámbito mediterráneo, y sabemos como aplicaros a cada parcela, en cuanto a la homogeneidad, nada que temer, siempre optamos por buscar las mejores zonas para cada planta y adecuar una planta con otra dando una vista excepcional.Nos adaptamos a tu presupuestoSabemos como crear un proyecto de bajo consumoque se adapte a tu disponibilidad o capacidad.

Jardines exclusivos

Siempre nos ha gustado escuchar ideas nuevas, y más si te consideras una persona con buen gusto para escoger tu propio proyecto. Mundo Verde siempre está dispuesto a diseñar un jardín con las preferencias de su cliente.